نمایندگان

 
تهران

تهران

 • نام نماینده : آقای امامی
 • نام فروشگاه : دنیای صنعت
 • تلفن : 02133997248

 • وب سایت : -

 • عاملان فروش

 •  

هاگلر ایران

تهران

 • نام نماینده : آقای حسومی
 • نام فروشگاه : توان تکنیک تهران
 • تلفن : 02133112009

 • ایمیل : tavantechnic@festo.ir

 • وب سایت : o

 • عاملان فروش

هاگلر ایران

تهران

 • نام نماینده : آقای جامی
 • نام فروشگاه : امین صنعت
 • تلفن : 02177606539

 • ایمیل : mdjami@pakkens.com.tr

 • وب سایت: o

 • عاملان فروش

هاگلر ایران

تهران

 • نام نماینده : آقای افشار
 • نام فروشگاه : برق صنعت افشار
 • تلفن : 02133929113

 • ایمیل : saeid_af2015@yahoo.com

 • وب سایت: کلیک کنید *

 • عاملان فروش

هاگلر ایران

تهران

 • نام نماینده : آقای قیطرانی
 • نام فروشگاه : پرخش
 • تلفن : 02133981078 02133981078

 • ایمیل : Gheitarani_4000@yahoo.com

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

تهران

 • نام نماینده : آقای اثنی عشری
 • نام فروشگاه : سانترال المنت
 • تلفن : 02133964883

 • وب سایت: -

 • عاملان فروش

هاگلر ایران

اصفهان

هاگلر ایران

اصفهان

 • نام نماینده : آقای نکویی فر
 • نام فروشگاه : شیلین الکتریک تایوان
 • تلفن : 03133671577

 • وب سایت : -

 • عاملان فروش

هاگلر ایران

اصفهان

 • نام نماینده : آقای آقا بزرگی
 • نام فروشگاه : شهریار
 • تلفن : 03145837891

 • وب سایت : -

 • عاملان فروش

هاگلر ایران

اصفهان

 • نام نماینده : آقای یراقی
 • نام فروشگاه : نوآوران صنعت برق
 • تلفن : 03132241463

 • وب سایت: -

 • عاملان فروش

هاگلر ایران

مشهد

 • نام نماینده : آقای مهاجران
 • نام فروشگاه : ابزار دقیق مهاجران
 • تلفن : 05132283253 05132283253

 • ایمیل : Wikacenter_86@yahoo.com

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

تبریز

 • نام نماینده : آقای مرفع آبادی
 • نام فروشگاه : پویا مهر صنعت
 • تلفن : 04135565761

 • ایمیل : behzad.marfa@gmail.com

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

شیراز

هاگلر ایران

گرگان

 • نام نماینده : آقای ورهرام
 • نام فروشگاه : شرکت فرارون اتوماسیون روش
 • تلفن : 01732126155

 • ایمیل : varahram.ashkan@yahoo.com

 • وب سایت : /

 • نماینده

هاگلر ایران

ساری

 • نام نماینده : آقای غفاریان
 • نام فروشگاه : تاسیسات آذران
 • تلفن : 01133363328

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

آمل

 • نام نماینده : آقای علیزاده - عبدالحسینی
 • نام فروشگاه : ایده سازان شونا
 • تلفن : 01143233557 01143233557

 • ایمیل : Isshoona90@gmail.com

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

زنجان

 • نام نماینده : آقای بیگدلی
 • نام فروشگاه : هیدروتک زنجان
 • تلفن : 02433321503

 • ایمیل : hydrotakzanjan@gmail.com

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

قائمشهر

 • نام نماینده : آقای بخشی
 • نام فروشگاه : هیرکان ملرد
 • تلفن : 01142010843 01142010843

 • ایمیل : jaber64bakhshi@yahoo.com

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

اراک

 • نام نماینده : آقای اسماعیلی
 • نام فروشگاه : جام آوران بوریا
 • تلفن : 08632214565

 • ایمیل : jamavaran@gmail.com

 • وب سایت : /

 • نماینده

هاگلر ایران

رشت

 • نام نماینده : آقای محسنی
 • نام فروشگاه : کنترل پرداز رشت
 • تلفن : 01333264822

 • ایمیل : info@controlpardaz.com

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

یزد

 • نام نماینده : آقای نصراللهی
 • نام فروشگاه : کنترل سیستم
 • تلفن : 03535227724

 • ایمیل : tadbirsanatgroup@gmail.com

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

قزوین

 • نام نماینده : آقای برفی
 • نام فروشگاه : شرکت برق و صنعت آریان
 • تلفن : 02833330356 - 02833334856

 • ایمیل : bsa.company@yahoo.com

 • وب سایت : aiagroup.ir

 • نماینده

هاگلر ایران

اهواز

 • نام نماینده : آقای رفیعی زاده
 • نام فروشگاه : پرشیا اهواز
 • تلفن : 06134427438 06134427438

 • ایمیل : h.rafieezadeh@gmail.com

 • وب سایت : -

 • عامل فروش

هاگلر ایران

اهواز

 • نام نماینده : آقای حسین پور
 • نام فروشگاه : پرتو صنعت
 • تلفن : 06132222733

 • ایمیل : parto_sanaat@yahoo.com

 • وب سایت : /

 • نماینده

هاگلر ایران

همدان

 • نام نماینده : آقای تدلیلی
 • نام فروشگاه : سینا کنترل
 • تلفن : 08132528959

 • ایمیل : Sinacontrol@gmail.com

 • وب سایت : /

 • نماینده

هاگلر ایران

بوشهر

 • نام نماینده : آقای روغنی
 • نام فروشگاه : مکاترونیک
 • تلفن : 09176439710

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

خرم آباد ( آذرخش )

 • نام نماینده : آقای کاظمی
 • نام فروشگاه : آذرخش
 • تلفن : 06633301899

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

کرمانشاه پنیوماتیک همت زاده )

 • نام نماینده : آقای همت زاده
 • نام فروشگاه : پنیوماتیک همت زاده
 • تلفن : 08337217380

  • وب سایت : -

  • نماینده

هاگلر ایران

سنندج

 • نام نماینده : آقای رستمی
 • نام فروشگاه : استاندارد الکتریک سنندج
 • تلفن : 08733233305

 • ایمیل : estandardelectric@hotmail.com

 • وب سایت : -

 • نماینده

هاگلر ایران

بروجردکالای برق تهران )

 • نام نماینده : آقای یار احمدی
 • نام فروشگاه : کالای برق تهران
 • تلفن : 08342601757

  • وب سایت : -

  • نماینده

 
 
 
 

 

فرم درخواست نمایندگی

کلیک کنید