مقاله

مفهوم سنسورهای القایی

admin2 0 14 رتبه مطلب: بدون رتبه

سنسورهای بدون تماس هستند که تنها درمقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند فرمان مستقیم به رله ها،شیرهای برقی،سیستمهای اندازه گیری و مدارات کنترل الکترونیکی (مانند PLC)ارسال نمایند .

مفهوم منابع تغذیه

admin2 0 12 رتبه مطلب: بدون رتبه

دستگاهی است برای تأمین انرژی الکتریکی برای یک یا چند بار مصرفی. این عبارت به صورت معمول در رابطه با دستگاه‌هایی که حالتی از انرژی الکتریکی را به حالتی دیگر تبدیل می‌کند به‌کار می‌رود.

RSS
12345678910انتها