بلاگ

مفهوم سنسورهای القایی

admin2 0 14 رتبه مطلب: بدون رتبه

سنسورهای بدون تماس هستند که تنها درمقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند فرمان مستقیم به رله ها،شیرهای برقی،سیستمهای اندازه گیری و مدارات کنترل الکترونیکی (مانند PLC)ارسال نمایند .

RSS
12345678910انتها